"eba.gov.tr" sosyal eğitim platformu istatistikleri

  • 7465117 Kayıtlı Kullanıcı
  • 6285 Haber
  • 56477 Görsel
  • 9229 Video
  • 4395 Ses
  • 42 Kamuya Ait Portal
  • 55 Herkese Açık Portal
  • 1539 Dergi
  • 2910 Doküman
  • 1907 e-Kitap